14e Refresher Course Obstetrische Anesthesiologie

Complicaties en innovaties

in de obstetrische anesthesiologie en de peripartum zorg

Op maandag 4 december hebben wij het genoegen u uit te nodigen in Leuven voor de 14e Refresher Course Obstetrische Anesthesiologie. Innovaties en complicaties: onderwerpen van belang voor alle professionals betrokken bij de klinisch obstetrische zorg. Eenieder is dan ook van harte uitgenodigd.

Multidisciplinaire samenwerking vergt kennis van elkaars vakgebied en communicatie. Deze dag beoogt dan ook de
dialoog tussen de verschillende disciplines te versterken en zo een bijdrage te leveren aan een optimale medische zorg tijdens zwangerschap en geboorte. Wij begroeten u graag op 4 december aanstaande.

Marc Van de Velde
Xandra Schyns-van den Berg

Sectie OA of SOBAN leden

€225
Registratie via BARA

BARA leden

€225
Registratie via BARA

Niet leden

€270
Registratie via BARA