Obstetrische anesthesiologie

Zwangerschap en anesthesiologie zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Anesthesiologen zorgen voor pijnbestrijding tijdens de bevalling en dragen actief bij aan de klinische zorg voor de (al dan niet acuut) zieke zwangere, wanneer medisch ingrijpen noodzakelijk is.

Toch is dit deelgebied van de anesthesiologie niet zo bekend; door het organiseren van nascholingsactiviteiten hoopt de Stichting Obstetrische Anesthesie kennis over dit vakgebied te verspreiden om zo betere zorg te bieden aan moeder en kind, en om zo multidisciplinaire samenwerking in de Geboortezorg te optimaliseren.

Als gevolg van de Covid-19 pandemie werd er in 2020 voor het eerst gekozen voor online nascholing in de vorm van online seminars, als vervanging voor de geannuleerde Refresher Course OA en het Symposium Anesthesie, Analgesie en Zwangerschap.